BGaze: een eenvoudig te gebruiken software oplossing voor ADHD diagnose

Doorloop een DSM-5 / ICD-10 compatibel volledig diagnostisch protocol in 25% minder tijd dan gebruikelijk

Verkrijg moeiteloos rapportages van informanten over symptomen in school- of werkcontext

Wereldwijd erkend en meest gebruikt semi-gestructureerd interview, ontwikkeld door Dr Susan Young

Gevalideerde Kunstmatige Intelligentie interpreteert data voor optimale sensitiviteit en sensibiliteit van uw diagnose

Visueel en compleet pdf / print rapportage faciliteert uw gesprekken met patiënt en diens omgeving

BGaze Light toegelicht

BGaze Light is een software applicatie die u zelf kunt downloaden en eenvoudig op uw PC kunt installeren. BGaze Light faciliteert het proces van een gedegen diagnose van ADHD (en binnenkort ook andere cognitieve stoornissen zoals autisme).  U kunt binnen BGaze Light gebruik maken van geavanceerde KI algoritmes die de verzamelde informatie helpen interpreteren; om zo een optimale objectiviteit en precisie in uw diagnose te bereiken. Dit gemakkelijk te gebruiken stuk professional gereedschap biedt een logische structuur om een complete klinische diagnose van ADHD te doen, met minimale belasting voor de patiënt en diens omgeving. Het protocol en het daaruit voortvloeiende automatisch gegenereerde pdf rapport zijn volledig afgestemd op zowel DSM-5 als ICD-10 richtlijnen voor scoring en interpretatie, aangevuld met een BGaze Kunstmatige Intelligentie indicator voor de waarschijnlijkheid van ADHD als primaire diagnose.

Hoe het werkt in de praktijk

BGaze Light versimpelt drastisch het proces van het verzamelen van de waarnemingen van informanten (zoals onderwijzers die wat kunnen zeggen over symptomen in de school omgeving, of collega’s die wat kunnen zeggen over de symptomen in een werk omgeving). Tot een maximum van 6 verschillende personen kan worden uitgenodigd om de 18 vragen ‘rating scale’ te beantwoorden; elk ontvangt een eigen specifieke en versleutelde link naar een eigen vragenlijst die gemakkelijk op de eigen smartphone of tablet vertrouwelijk kan worden ingevuld en teruggestuurd naar de kliniek.

BGaze Light biedt ook een Continuous Performance Test (CPT) op basis van een Posner taak, die de patiënt dwingt om actief aandacht te moduleren en selectief te richten. Deze CPT biedt de typische informatie die een normale CPT ook biedt: statistieken van responstijd, fout frequenties en vooral natuurlijk ook de variabiliteit van respons tijden; de parameter waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze nog de meest bruikbare is van alle CPT indicatoren.

Het afnemen van het semi-gestructureerde ACE interview verzekert u van een correcte dekking van alle aspecten die in een deugdelijke ADHD diagnose moeten worden geëxploreerd; het op uw scherm kunnen zien van de inbreng van de informanten terwijl u zelf de symptomen doorloopt in de vragenlijst zorgt ervoor dat u in uw eigen klinisch-professionele inschatting altijd ook de inbreng van anderen (vanuit thuis, werk of schoolcontext) kunt meenemen. Meteen nadat alle aspecten aan bod zijn gekomen in het interview, kunt u een gedetailleerd pdf rapport genereren dat kan worden uitgeprint of op het scherm kan worden weergegeven. De opzet en volledigheid (inclusief alle geregistreerde informatie) van dit rapport reflecteren de robuustheid en kwaliteit van uw klinisch werk.

BGaze Light biedt u een maximum aan objectiviteit, verpakt in een vloeiend en compleet diagnostisch proces, zonder de noodzaak om te investeren in hardware of software. De installatie van BGaze Light op uw Windows PC verloopt semi automatisch en kost niet meer dan 20 minuten. Alle informatie wordt versleuteld opgeslagen en ook de communicatie met onze online servers is versleuteld met dezelfde tools die ook voor bancaire transacties worden gebruikt. Hierdoor is het gebruik van BGaze Light volledig acceptabel ook vanuit de GDPR en HIPAA privacy richtlijnen.

Hoe zich te abonneren op BGaze Light

Verschillende mogelijkheden

Wat klanten over ons zeggen

CAIA Centro de Atención a Infancia y Adolescencia

Wij danken Braingaze voor hun onderzoek en ontwikkeling in het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, wat het voor ons mogelijk  maakt om een meer objectieve diagnose van ADHD aan te bieden. We gebruiken BGaze Clinic sinds 2017 in onze diagnoses van ADHD. Het BGaze platform maakt ons werk makkelijker in die stoornis; we zien uit naar de al aangekondigde testen voor autisme. Braingaze levert ons kwaliteit en goede service!

Clínica Lopez Ibor

Als één van de meest gerespecteerde psychiatrische klinieken van Spanje waarderen wij pioniers als Braingaze enorm. Enkele jaren geleden hebben we in dialoog met de onderzoekers van de Universiteit van Barcelona kennis genomen van de wetenschappelijke achtergronden van hun BGaze Clinic test, en we hebben deze daarna uitgebreid gevalideerd in onze praktijk in Madrid. Sinds eind 2018 gebruiken we BGaze Clinic in onze reguliere diagnoses van ADHD, zowel bij kinderen als bij volwassenen. We zijn zeer tevreden over de voordelen die het gebruik van het BGaze platform biedt aan onze praktijk.

TDAH Valles, Sabadell

TDAH Vallès is een patient associatie met eigen diagnostisch team. We zijn altijd geïnteresseerd als het gaat om het gebruik van nieuwe innovatieve oplossingen in de complexe realiteit van ADHD diagnose en behandeling. In 2018 ontdekten we BGaze Clinic, een diagnostische test met een harde neuro-biomarker voor ADHD, hetgeen ons betere objectiviteit biedt. Na uitgebreide gesprekken met de internationaal gerenomeerde psychiaters die achter BGaze Clinic staan, hebben we besloten de gebruikelijke weerstand tegen verandering te overwinnen en zijn we BGaze Clinic gaan gebruiken. We zijn absoluut tevreden over de resultaten die het systeem ons oplevert.

ACAP Barcelona

We zijn een klinisch centrum gespecialiseerd in onderzoek naar cognitieve stoornissen.We streven naar het aanbieden van diagnostiek en behandeling van geestelijke stoornissen vanuit de nieuwste inzichten en met een maximum aan objectiviteit.

We hebben daarom ons protocol voor ADHD diagnostiek rondom het BGaze platform opgebouwd; het levert ons een compleet overzicht van alle data en inzichten die nodig zijn om op een efficiënte manier tot een optimale diagnose te komen. We kunnen daardoor sneller de diagnose afronden en beginnen met de juiste behandeling. Met dank aan Braingaze!

Centro Neurológico Dr.Barrio

Ons centrum heeft altijd veel aandacht gehad voor wetenschappelijke vooruitgang, wat in combinatie met  onze uitgebreide ervaring het mogelijk maakt om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren.  We zijn er trots op om als één van de pioniers in Europa al meer dan een jaar geleden te zijn begonnen met het gebruik van BGaze Clinic in onze dagelijkse praktijk. We hebben nu meer dan 300 kinderen met behulp van dit systeem geëvalueerd op ADHD en we kunnen voluit bevestigen dat BGaze Clinic een grote bijdrage levert aan een objectieve diagnostiek. Het is een noodzakelijk instrument voor een optimale diagnose; het is gemakkelijk te gebruiken en als er eens een vraag opkomt is de klant ondersteuning vanuit Braingaze betrouwbaar en capabel.

Het bedrijf achter BGaze Light: Braingaze

BGaze Light is het resultaat van 5 jaar onderzoek en ontwikkeling door Braingaze, een spin-off bedrijf vanuit de Universiteit van Barcelona. Het R&D team van Braingaze wordt geleid door Prof Dr Hans Supèr, gerenomeerd neurobioloogmet meer dan 20 jaar ervaring in het onderzoek van neurobiologische aspecten van cognitie en aandacht zowel in gezonde mensen als in personen die leiden aan een cognitieve stoornis. Het Braingaze R&D team werkt nauw samen met wereldwijd gerespecteerde psychiaters zoals Dr Antoni Ramos-Quiroga (hoofd van de psychiatrie afdeling van het universiteitsziekenhuis Vall d’Hebron in Barcelona), Dr José Alda (leider ADHD praktijk van het befaamde gespecialiseerde kinderziekenhuis St Joan de Deu in Barcelona) en met klinisch psychologen zoals Dr Susan Young (Psychology services Ltd, voorheen o.a. Imperial College London). Behalve BGaze Light heeft Braingaze ook het BGaze Clinic systeem ontwikkeld en op de markt gebracht; dit systeem gebruikt gepatenteerde neuro-biomarker technologie op basis van onwillekeurige oogbewegingen die middels een professionele eye tracker worden geregistreerd. BGaze Clinic biedt door deze biomarker een superieure objectiviteit en diagnostische precisie. Braingaze werkt tevens aan validatie van simpele videogames (die gebruik maken van low cost eye tracker technologie) voor het behandelen van ADHD, en ontwikkeld verder ook diagnostische tests voor Autisme Spectrum Stoornissen, Depressie en vroeg stadium Alzheimer; elk van deze op basis van een combinatie van specifieke videogames en het registeren van onwillekeurige oogbewegingen die optreden tijdens het spelen van deze games.

De mensen achter Bgaze Light

Prof. Dr. Hans Supèr

Co-founder and CTO of Braingaze

Dr. Susan J. Young

Psychology Services Limited

Experts met wie we samenwerken in BGaze ontwikkeling

Dr. José Alda

Dr. José Alda

Hoofd ADHD van het St Joan de Deu Kinderziekenhuis

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Hoofd Psychiatrie afdeling (volwassenen, jeug én kinderen) van het universiteitsziekenhuis Vall d’Hebron

Dr. José Cañete Crespillo

Dr. José Cañete Crespillo

Directeur Sector Geestelijke Gezondheid van het regionaal ziekenhuis van Mataró-Consorci Sanitari del Maresme

 Dr. Paloma Varela

Dr. Paloma Varela

Coordinator kinder psychiatrie in regionaal ziekenhuis Mataro

Dr. Marta Garcia Giral

Dr. Marta Garcia Giral

Kinder- en jeugdpsychiater universiteitsziekenhuis Clinic Hospital of Barcelona

Onze partners

Hebt u een vraag of wilt u op de hoogte blijven?

Neem contact met ons op

Vul het formulier in en we antwoorden zo snel mogelijk

Av. Ernest Lluch 32, 08302 Mataró (Barcelona)

024 6690019

info@braingaze.eu

Neem contact met ons op

15 + 1 =

Onze PRIVACY POLICY en onze GEBRUIKSVOORWAARDEN (in het Engels)

Het gebruik van Bgaze Light draagt bij aan het correct detecteren van cognitieve en attentie gerelateerde profielen; ze presenteren een professionele zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg relevante informatie die kan bijdragen aan het met vertrouwen nemen van beslissingen over diagnose en behandeling van cognitieve stoornissen. BGaze Light biedt op zichzelf geen klinische diagnose. Een correcte diagnose van een cognitieve, neurologische ontwikkelingsstoornis of neuro-degeneratieve stoornis kan alleen worden gedaan door een gekwalificeerde medische professional die daarbij een veelheid aan factoren in overweging moet nemen. In een klinische context kan de informatie die met BGaze Light wordt verzameld (professioneel geïnterpreteerd door een gekwalificeerde zorgverlener) helpen bij het nemen van klinische beslissingen. BGaze Light heeft een voorzien gebruik dat niet leidt tot een classificering als medisch hulpmiddel en is dan ook niet als zodanig aangemeld bij de competente instanties.

De cognitieve neuro biomarker die het BGaze Clinic systeem registreert en interpreteert produceert unieke aanvullende informatie en is daarom aangemeld als een klasse 1 medisch apparaat conform de geldende regels voor CE markering van medische produkten, Braingaze beschikt over de volledige documentatie die daarbij hoort en heeft ook de vereiste kwaliteits- en monitoringsprocedures voor een dergelijk apparaat geïmplementeerd. BGaze Clinic is niet beschikbaar in de Verenigde Staten van Amerika. Zowel BGaze Light als BGaze Clinic kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk of toegepast onderzoek op het gebied van cognitie en cognitieve stoornissen. Als ze in dergelijk onderzoek worden gebruikt, dan dient dit gebruik te gebeuren conform alle regels omtrent dit soort gebruik in uw geografische zone.